• Kompleksowa obsługa
  w zakresie pozyskiwania
  i rozliczania dofinansowania
  w obszarze edukacji
  i rozwoju osobistego

  DOTACJE 360°

 • DOTACJE 360°


  POZYSKUJEMY

  OBSŁUGUJEMY

  ROZLICZAMY

 • DOTACJE 360°


  Skutecznie

  Profesjonalnie

  Wygodnie

W ramach usługi ROZLICZANIA DOTACJI oferujemy:

KONTROLING FINANSOWY PROJEKTU

KONTROLING FINANSOWY PROJEKTU


- przygotowanie zespołu księgowego do realizacji projektu pod kątem finansowym

- przygotowanie narzędzi ułatwiających kontroling finansowy projektu

- przygotowanie wniosków o płatność

- pomoc w nadzorowaniu rozliczenia finansowego projektu

AUDYT PROJEKTU

AUDYT PROJEKTU


- analiza prawidłowości realizacji projektu pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami prawa

- analiza wydatków pod kątem kwalifikowalności

- analiza dokumentacji projektowej pod kątem kompletności i archiwizacji