• Kompleksowa obsługa
  w zakresie pozyskiwania
  i rozliczania dofinansowania
  w obszarze edukacji
  i rozwoju osobistego

  DOTACJE 360°

 • DOTACJE 360°


  POZYSKUJEMY

  OBSŁUGUJEMY

  ROZLICZAMY

 • DOTACJE 360°


  Skutecznie

  Profesjonalnie

  Wygodnie

W ramach usługi OBSŁUGA DOTACJI oferujemy:

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM- przygotowanie zespołu projektowego Klienta do realizacji projektu

- przygotowanie wewnętrznych instrukcji projektowych dedykowanych do specyfiki organizacji Klienta

- pomoc tworzeniu dokumentacji projektowej

- nadzór nad jakością i kompletnością dokumentacji projektowej

- prowadzenie komunikacji z instytucją udzielającą wsparcia

- pomoc w rozwiązywaniu problemów w trakcie realizacji projektu

MONITORING I EWALUACJA

MONITORING I EWALUACJA- opracowanie metodyki i narzędzi niezbędnych do bieżącego monitoringu wskaźników

- realizacja monitoringu i ewaluacji projektu

- przygotowanie raportów cząstkowych i końcowego

REALIZACJA ZADAŃ MERYTORYCZNYCH

REALIZACJA ZADAŃ MERYTORYCZNYCH


- realizacja analiz za pomocą innowacyjnych narzędzi

- usługi brokerskie w zakresie szkoleń

- usługi doradcze

- coaching

- szkolenia stacjonarne

- szkolenia blended-learning

- e-learning

- organizacja spotkań i konferencji