Poniżej znajduje się lista modułów – narzędzi, jakie docelowo zostaną uruchomione na platformie

1. moduł mobilnego połączenia z systemem planowania i zarządzania projektami szkoleniowo-rozwojowymi eSEB;
2. moduł zbierania i archiwizowania danych wprowadzanych do formularza zapytania ofertowego;
3. moduł generowania raportów porównujących oferty zgodnie ze zdefiniowanymi formularzami zawierającymi system rangowania/oceny informacji;
4. moduł znajdź szkolenie/zaproponuj podobne szkolenie;
5. moduł rozpoznający identyfikator OpenID;
6. moduł pozyskiwania danych opisanych w ramach przygotowywania projektu szkoleniowo-rozwojowego;
7. moduł generowania dokumentu elektronicznego w pliku MS Excel zawierający dane i pola tworzące zapytanie ofertowe, umożliwiające przygotowanie oferty w tym dokumencie;
8. moduł generowania zapytania ofertowego w postaci podstrony internetowej wraz z formularzami portalowymi pozwalającymi na wpisywanie danych ofertowych;
9. moduł profili użytkowników, adekwatnie do 5 grup interesariuszy procesu szkoleniowo-rozwojowego: dział HR, naczelne kierownictwo, bezpośredni przełożony, uczestnik, wykonawca/trener;
10. moduł zawierający zbiorczo kluczowe informacje dotyczące projektu, wraz z zestawem szablonów narzędzi oraz mechanizmem generowania ostatecznej wersji tych narzędzi dla konkretnego projektu szkoleniowo-rozwojowego;
11. moduł portalu internetowego postaci Specyfikacji Projektu Szkoleniowego, zawierający kompleksowy zestaw danych i informacji opisujących planowany projekt rozwojowo-szkoleniowy;
12. moduł inteligentnego kreatora wirtualnego kalendarza;
13. moduł zaawansowanego wyszukiwania szkoleń ze względu na lokalizacje danego szkolenia (kod pocztowy, orientacyjna odległość w km itp.);
14. moduł bazy ogłoszeń zamieszczanych przez użytkowników;
15. moduł tworzenia konsorcjum firm szkoleniowych;
16. moduł wyszukiwarki semantycznej;
17. moduł wyliczania ROI w szkoleniach;