Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Informacje ogólne o projekcie:

Tytuł projektu: OnLine Development Manager

 

CEL PROJEKTU:

uruchomienie innowacyjnej w wymiarze produktowym i na skalę krajową e-usługi zautomatyzowanego systemu planowania i zarządzania projektami szkoleniowo-rozwojowymi: eSEB. Jej funkcjonalnosci będą polegały na przygotowywaniu projektu szkoleniowo-rozwojowego w sposób efektywny biznesowo, tj. pozwalający podporządkować cały proces potrzebom przedsiebiorstwa, w sposób dający odpowiedź, czy inwestycja w zasoby ludzkie przyniosła (lub w przyszłości przyniesie) wymierne (wyrażone w PLN) korzyści dla przedsiębiorstwa.

DLA KOGO:

e-usługa przeznaczona będzie dla użytkowników krajowych zarządów firm, działów HR, firm szkoleniowych, trenerów prowadzących samodzielną działalność.

 

GDZIE:

e-usługa dostępna jest na stronie: www.eseb.pl – zapraszamy do rejestracji.

 

Wartość projektu: 626 294,20 PLN

Wartość dofinansowania: 438 405,94 PLN

Okres realizacji: 01.03.2014-31.12.2015

Umowa nr: UDA-POIG.08.01.00-14-A93/13-00

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.