Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Informacje ogólne o projekcie:

Tytuł projektu: OnLine Development Manager

 

Cel projektu:

Uruchomienie innowacyjnej w wymiarze produktowym i na skalę krajową e-usługi zautomatyzowanego systemu planowania i zarządzania projektami szkoleniowo-rozwojowymi: eSEB. Jej funkcjonalności będą polegały na przygotowywaniu projektu szkoleniowo-rozwojowego, aby uzyskać efekty biznesowe, tj. podporządkować cały proces potrzebom przedsiębiorstwa oraz dać konkretną odpowiedź, jakie inwestycja w zasoby ludzkie przyniosła (lub w przyszłości przyniesie) wymierne (wyrażone w PLN) korzyści dla przedsiębiorstwa.

Dla kogo:

E-usługa przeznaczona będzie dla użytkowników krajowych zarządów firm, działów HR, firm szkoleniowych, trenerów prowadzących samodzielną działalność.

 

Wartość projektu: 626 294,20 PLN

Wartość dofinansowania: 438 405,94 PLN

Okres realizacji: 01.03.2014-31.12.2015

Umowa nr: UDA-POIG.08.01.00-14-A93/13-00

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.