Kiedy spotykamy się z podczas konferencji, spotkań doradczych, warsztatów, czy po prostu realizując nasze usługi, często słyszymy, jakie są obszary, w których jest najwięcej problemów, jakie są pytania, na które najtrudniej odpowiedzieć.

Dzięki tym informacjom i otwartości, by pokazać te miejsca, w których możemy przyjść z partnerską pomocą, dostosowujemy nasze usługi i konsulting do konkretnych potrzeb, indywidualnych wymagań i sytuacji.

U podłoża każdego z naszych działań leży potrzeba artykułowana przez Naszych Klientów.

 

BEZPŁATNA OFERTA BROKERSKA SZKOLEŃ

czyli Konkurs Ofert na Projekt Szkoleniowy, przeprowadzony przez brokera zgodnie z polityką bezstronności i najwyższej staranności, by firmy szkoleniowe mogły złożyć adekwatne do potrzeb Klienta oferty na Projekt Szkoleniowy, oszczędzić czas i zmieścić się w budżecie.

Najważniejsze korzyści usługi brokerskiej Training Broker

  • Możliwość dotarcia do klientów i partnerów biznesowych.
  • Profesjonalne wsparcie oraz doradztwo brokera w całym procesie realizowanych przez nas projektów.
  • Zwiększenie skuteczności szkoleń, dzięki lepszemu dopasowaniu do potrzeb organizacji, poprzez system kryteriów.
  • Dostęp do nowoczesnych metod i narzędzi HRD, oferowanych przez Training Broker i 2C Consulting.
  • Raport zawierający czytelne i przejrzyste zestawienie porównywanych ofert (według kryteriów Klienta).
  • Istotnie zwiększona kontrola na każdym etapie projektu.
  • Możliwość obniżenia kosztów procesu przygotowywania i składania ofert, dzięki narzędziom oraz wsparciu brokera.
  • Oszczędność czasu ze względu na outsourcing konkursu ofert i jego przygotowanie.

 Dowiedz się więcej:

Obsługa w zakresie szkoleń zamkniętych

Obsługa w zakresie szkoleń otwartych

Inne usługi brokerskie

Kompleksowa obsługa brokerska całej polityki szkoleniowej

Poznaj reguły konkursów ofert