PAWEŁ KOPIJER

Absolwent studiów MBA (Thames Valley University, London); prezes zarządu polskiego oddziału American Society for Training and Development (ASTD); wiceprezes polskiego oddziału International Institute of Coaching (IIC), prezes pierwszej w Polsce firmy brokerskiej rynku szkoleń; prezes 2C Consulting sp. z o.o..

Uczestnik i prelegent wielu międzynarodowych konferencji HR oraz misji studyjnych w Europie. Od roku 1993 trener, konsultant HR, menedżer i właściciel różnych podmiotów szkoleniowych i konsultingowych, dyrektor zarządzający w Polskim Stowarzyszeniu Zarządzania Kadrami, specjalista ds. szkoleń, HR menedżer w spółce z branży IT. Wykładowca na studiach dziennych i podyplomowych na takich uczelniach jak Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, Wyższa Szkoła Europejska im. Tischnera, WSPiZ im. Koźmińskiego. Ekspert i wykładowca w projektach unijnych takich jak Inwestycja w Kadry.
Od lat współpracuje jako dziennikarz i publicysta z miesięcznikiem Personel i Zarządzanie, autor wielu publikacji i opracowań o tematyce zarządzanie ludźmi (Home & Market, Serwis HR, Vademecum Szkoleń, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, CH Beck). Aktualne zainteresowania: optymalizacja procesów szkoleniowych w polskich organizacjach, nowoczesne metody oceny efektów biznesowych polityki szkoleniowej, szacowanie wskaźnika ROI dla inwestycji szkoleniowych.

MONIKA ZIAJA

Absolwentka wydziału Przyrodniczo–Technicznego na kierunku Inżynieria Środowiska Uniwersytetu Opolskiego. Posiada doświadczenie zawodowe związane przede wszystkim z branżą farmaceutyczną, ubezpieczeniową oraz obrotem nieruchomościami. Odpowiada za usprawniania procesów sprzedażowych w firmie Farma Marketing, gdzie była odpowiedzialna za zaprojektowanie systemu ocen, motywacyjnego oraz systemu szkoleń Kierowników Regionalnych i Przedstawicieli Farmaceutyczno–Medycznych. Współpracowała przy projekcie usprawnienia procesów szkoleniowych w Ceramice Paradyż, Banku Śląskim oraz Kruk S.A. Realizowała projekt badania rentowności programu szkoleniowo-coachingowego dla BimsPlus Kraków. Prowadzi zajęcia w obszarze Diagnozy Potrzeb Szkoleniowych w programie Profesjonalny Menedżer Szkoleń przy Fundacji Obserwatorium Zarządzania. Wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Warszawie. Koordynator projektów w Polish Society for Training and Development. Trenerka i konsultantka w projekcie “Opisy i wartościowanie stanowisk pracy dla struktur administracji publicznej” oraz trenerka wielu szkoleń umiejętności „miękkich”.

Obecny główny obszar specjalizacji to optymalizacja rozwoju kompetencji w organizacjach biznesowych.

DARIUSZ TADRAŁA

Trener, konsultant, coach. Specjalizuje się w zarządzaniu procesami rozwojowymi w sposób nastawiony na efektywność biznesową. Stara się przekonywać wszystkich, że rozwój pracowników to bardzo opłacalna inwestycja, a nie tylko koszty.
Absolwent psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończył Podyplomowe Studium Zarządzanie Kadrami w Nowoczesnej Firmie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, cykl szkoleń Profesjonalny Menedżer Szkoleń i wiele innych.
Ponad piętnaście lat doświadczenia w „miękkim HR”, kilka tysięcy godzin szkoleniowych (dawno już przestał je liczyć) dla kilkudziesięciu firm, miedzy innymi takich jak VOLVO, CUSSONS POLSKA, KGHM, PKN Orlen, Polkomtel, NOMI, AUTOLIV, Almi Decor. Poza szkoleniami realizował wiele projektów rekrutacyjnych, Assessment i Development Centre, ocen okresowych.
Ostatnie 10 lat odpowiedzialny za rozwój personalny w sieci marketów OBI, początkowo jako trener wewnętrzny, a ostatecznie jako szef Działu Rozwoju Personalnego. Budował od podstaw wiele standardów dotyczących realizacji działań rozwojowych i systemów szkoleń, zarządzał dużymi projektami rozwojowymi dla kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla, cyklami szkoleniowymi dla różnych działów firmy oraz procesami rekrutacyjnymi.