Raport Rynkowy Badania TDI edycja 2014

Co pokazują wyniki Raportu Rynkowego 2014, czyli ubiegłorocznej edycji badania?

Wzrastanie świadomości działów HR oraz kadry zarządzającej, że potrzebne jest partnerstwo, aby pogodzić interesariuszy podnoszenia kompetencji i efektywności biznesowej. Aby szkolenia w firmie nie były postrzegane jako konieczny wydatek i przez to marginalizowane, stawiane cele muszą mieć mierzalne rezultaty dla przedsiębiorstwa.

Czy to możliwe?

Z praktyki wielu przedsiębiorstw przecież wiemy, że jest inaczej. Szkolenia są traktowane jeszcze czasem jako “coś”, co trzeba odbyć, a w trakcie procesu, często nie ma wystarczającej kontroli, czy nie zgubił się po drodze cel, czy zmiany, kompetencji i postaw, które są wynikiem projektu szkoleniowego, mają być wdrożone. A czy przedsiębiorstwa sięgają po narzędzia, by zmierzyć efekty całego procesu?

Lektura Raportu Rynkowego Badania TDI pokazując praktyki organizacji, które wzięły udział w badaniu procesów szkoleniowych, na pewno podniesie świadomość, co można poprawić w tej części polityki przedsiębiorstwa.

Jako Partner Badania zachęcamy do niej, zwłaszcza, że jest opatrzona komentarzami ekspertów – z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu efektywnych polityk szkoleniowych, z sukcesami biznesowymi a jednocześnie twórcami metodologii badawczej.

Zainteresowanych prosimy o wpisanie maila, na który prześlemy Raport.

Możemy go również uzupełnić dodatkowym komentarzem, dedykowanym Państwa organizacji po wzięciu udziału w BADANIU TDI.