Konferencja Quo Vadis Szkolenia

Jako Partner Badania TDI, 14 stycznia 2014 roku gościliśmy na II Konferencji Quo Vadis Szkolenia, gdzie poznaliśmy:

  • wyniki Badania Benchmarków TDI – czyli obikektywnej oceny obecnych praktyk w zakresie efektywności inwestycji w kapitał ludzki na polskim rynku,
  • studia przypadków przedstawione przez laureatów, jako ciekawą i praktyczną ilustrację tego, jak można poprawiać i rozwijać zarządzanie procesem szkolenia w organizacjach,
  • Laureatów Rankingu na Najefektywniejszą Politykę Szkoleniową.

III Konferencja QUO VADIS SZKOLENIA stanowi przestrzeń do refleksji na temat projektów rozwojowych, daje również okazję do dyskusji praktyków zarządzających działami personalnymi, możliwość odpowiedzi na pytania o planowanie i realizację działań szkoleniowych rentownych i efektywnych biznesowo.

Szczegółowy program konferencji na stronie www.quo-vadis-szkolenia.pl.